O nas

Green Energia Polska sp. z o.o. to zakład produkcyjny o zasięgu europejskim, który przede wszystkim wpływa na rynek regionalny, dając nowe miejsca pracy i oferując współpracę miejscowym rolnikom.

Inicjatorzy przedsięwzięcia, poprzez jego realizację, mieli na celu osiągnięcie następujących założeń:

  • stworzenie ekologicznego produktu spełniającego najwyższe standardy
  • zwiększenie efektywności produkcji poprzez innowacyjne technologie
  • dostosowanie produktu do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących odnawialnych źródeł energii
  • stworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie lokalnego rynku.

Innowacyjna konstrukcja linii produkcyjnych w obu zakładach umożliwia zmniejszenie odpadu w procesie produkcji nawet o połowę (do 7 – 8%). Zastosowane rozwiązania umożliwiają przetworzenie do 5000 ton surowca w ciągu miesiąca, czyli nawet 166 ton dziennie w obu zakładach. Zastosowana technologia pozwala na wykorzystywanie surowca, będącego w granicznym stanie wilgotności (nawet do 20%), co stanowi szansę na sprzedaż słomy dla dostawców, którym z powodu zbyt dużej wilgotności surowca nie udało się znaleźć nabywcy dla swoich produktów. Wykorzystanie odpadów produkcji rolniczej w postaci słomy sprawia, iż produkowana energia jest energią całkowicie ekologiczną. Dodatkowym i cennym atutem pelletu jest wykorzystanie go jako naturalnej ściółki dla zwierząt hodowlanych, co gwarantuje lepsze utrzymanie higieny i czystości. Dzięki zaawansowanej technologii procesu produkcyjnego pellet wykonany jest tylko z naturalnych surowców, co wpływa pozytywnie nie tylko na środowisko, lecz również na zdrowie zwierząt hodowlanych.